Aydınlatma Metni

You are here:

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Aydınlatma Metni

İşbu Bilgilendirme Metni, üyelerimize, gönüllülerimize, e-bülten abonelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden HAYE MİMARLIK tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Özelliğin aktif olması halinde, e-bülten abonelerimize ait bilgileri yasal hükümlere uygun şekilde proje, haber, kampanya ve duyurularımızı bildirmek amacıyla kullanıyoruz. Her zaman aşağıda belirtilen adrese kısa bir yazılı bildirim yaparak bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.

E-bültenimizden, proje ve çalışmalarımızdan periyodik aralıklarla e-posta veya posta yoluyla; kampanyalarımız, sürekli değişen temalı ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu hizmetimizden faydalanmak için hizmeti kabul ettiğinizi açık bir şekilde bize beyan etmeniz gerekmektedir. Dilediğiniz zaman adres bilgilerinizin veya e-posta adresinizin, e-posta haber bülteninin gönderilmesi amacıyla kullanılmasına verdiğiniz onayı geri alabilirsiniz. HAYE MİMARLIK e-bülteni aboneliğinden çıkmak için gönderilen her e-bülteninin sonunda yer alan kayıt sonlandırma linkini kullanabilirsiniz. Buna alternatif olarak listeye kayıtlı aboneler [email protected] adresine kısa bir metinle e-bülten aboneliğinden çıkmak istediklerini iletebilirler.

E-Bültenlerimizi göndermemiz ve e-bülten abonelik listelerini yönetebilmemiz için 3. taraf bir uygulama hizmeti kullanırız. Bu sayede size daha düzgün görüntülenen, daha konforlu ve kararlı çalışan, ayrıca ürünlerimizle daha iyi eşleştirilmiş e-posta şablonlarına sahip e-bültenler gönderebiliyoruz. 3. taraf e-bülten gönderimi hizmeti sağlayan uygulamanın detaylı gizlilik ilkeleri için buraya tıklayın.

E-Bülten gönderimi olarak e-bülten abonelerimizin gizliliğine saygı duyarız. Bu politika müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin gizlilik ve güvenliğinin kullanımını belirlemek için yazılmıştır.

Gizlilik, e-bültenin en önemli politikalarından biridir. Abonelerimizin kimliklerine ve özelliklerine dair herhangi bir bilgiyi 3. şahıslarla direkt olarak paylaşmayız.

E-mail adresiniz yalnızca talep ettiğiniz bilgilerin size gönderilmesi için kullanılır. E-mail pazarlama yazılımımızı kullanmanızın bir parçası olarak, e-bülten gönderimi kampanya habercisinden belli bilgileri alıp almamayı seçmenize müsaade eder. HAYE Mimarlık, E-Bülten gönderimi ile kontak listelerimizi (üye, abone bilgileri dahil olmak üzere) herhangi bir başka firmaya satmaz, kiralamaz ya da ödünç vermez. Talep ettiğiniz her e-bültende abonelik iptali seçeneği mevcuttur. İptal talepleri birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir ve belirtilen bilgileri almamayı talep eden kullanıcılara o andan itibaren bilgi yollanmaz.

 

Özel Teklifler ve Güncellemeler

Her bir yeni kullanıcıya hesaplarını doğrulamak ve şifre ve kullanıcı adlarını teyit etmek için bir hoş geldin e-postası göndeririz. Üyelerimiz, gönüllülerimiz, e-bülten abonelerimiz zaman zaman projeler, kampanyalar, ürünler, özel tekliflerle ilgili bilgi ve bir haber bülteni alırlar. Kullanıcılarımızın mahremiyetine saygı açısından, onlara bu tip iletişim mesajlarını almama seçeneği sunarız. Herkes e-bültenin en altındaki iptal mekanizması aracılığı ile aboneliklerini iptal edebilir. E-Bülten Kullanıcı bültene abone olmayı talep ettiğinde, isim ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sorarız. Kullanıcılarımızın mahremiyeti açısından her bir e-postanın altında, bu E-bülteni almaktan vazgeçebilmeleri için bir iptal mekanizması sunarız.

 

Hizmet Duyuruları

Nadir olarak, hizmetle ilgili duyurular gönderilmesi gerekebilir. Örnek olarak, hizmetimiz bakım sebebiyle geçici olarak askıya alınmışsa tüm kullanıcılara konuyla ilgili e-mail atabiliriz. Veya güncellenen politikalarımız ile ilgili bilgilendirme/aydınlatma e-postaları gönderebiliriz. Kullanıcılar bu e-postaları almamayı seçebilirler, ancak daha sonra e-bülten aboneliklerini tekrar aktive edebilirler.

 

Müşteri Hizmetleri

Kullanıcılarla talep ettikleri hizmetleri sağlamak için düzenli olarak iletişim kurarız ve hesapları ile ilgili konularda da kullanıcının talebi üzerine, e-mail veya telefon ile yanıt veririz.

 

Web Sayfası Kullanım Bilgileri

Sunucumuz ile ilgili olası problemleri teşhis edebilmek ve Web sayfamızı yürütebilmek ve çeşitli pro-aktif dolandırıcılık, sahtekarlık önlemleri sağlamak için anonim IP adresinizi değerlendiririz. Örneğin belli bir IP’den kötü niyetli yoğun trafik geldiğini saptadığımızda, bu IP adresini engelleriz. IP adresinizi herhangi bir kişisel bilgiye bağlamayız. Kullanıcılarımızın hangi alanları kullandığını belirlemek için o alanlardaki hareketi kullanarak takip yapabiliriz. E-bülten gönderimi, bireylerin ne okuduklarının takibini yapmaz, ancak onun yerine her bir sayfanın kaç kez ziyaret edildiğinin takibini yapar. Bu da HAYE MİMARLIK’ın sizin için daha üstün ve bilgi verici bir web deneyimi sunmamızı sağlar.

 

Güvenlik Teknolojisi

E-bülten gönderimi bilgi varlıklarımızı korumak amacıyla güncel sunucu, veri tabanı, yedekleme ve ateş duvarı teknolojilerine önemli bir tutarda yatırım yapılmıştır. Bu teknolojiler sofistike güvenlik yapısının bir parçasıdır. Tüm veriler çok sıkı bir şekilde kontrol edilen güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

 

Politika Güncellemeleri

Bu gizlilik politikalarımızı zaman zaman değiştirebiliriz. HAYE MİMARLIK, bu politikalar ile ilgili değişiklik yaptığında, ana sayfamızda bu güncellemeleri belirtir ve izin veren kullanıcılara konu ile ilgili e-posta göndeririz. Tüm değişiklikleri burada bildiririz, dolayısıyla düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olunuz. Gelecekte politikalarımız değiştiğinde, bu politikalar ile bize verdiğiniz kişisel bilgilerin önceki rızanıza ters düşmeyecektir. Yine de aklınıza takılanlar sormak için bize [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KVKK HAKKINDA AYDINLATMA

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri aydınlatmak isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı, Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

HAYE MİMARLIK, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. HAYE MİMARLIK işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır. (Bazı özellikler devre dışı veya geçersiz olabilir):

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için sunduğunuz adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Örneğin; adınıza düzenlenmiş zorunlu fatura vb.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, müşterilerden www.hayemimarlik.com web sitesinden, mağazalar mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca HAYE MİMARLIK tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.hayemimarlik.com adresinde yer alan HAYE MİMARLIK tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. HAYE MİMARLIK, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. HAYE MİMARLIK’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Buna rağmen abonelikten ayrılmak isterseniz size gönderdiğimiz e-postanın en altında bulunan “Abonelikten Ayrıl” veya “Unsbscribe” butonlarını kullanabilirsiniz. Butonların çalışmaması halinde [email protected] adresine isim, soyisim ve e-postanızla birlikte üyelikten ayrılmak istediğinizi belirten bir cümle ile posta gönderebilirsiniz.